quarta-feira, setembro 05, 2007

Elogio do ennui, 5


«Somebody's boring me. I think it's me.»
Dylan Thomas